Som en del av sthlmflex önskar Vattenfall Eldistribution ingå tillgänglighetsavtal som sträcker sig över en eller flera vintersäsonger.

Flexleverantörer som anmält intresse att delta på sthlmflex flexibilitetsmarknad kan delta och lägga anbud på säsongsflex, 1-årigt, 2-årigt eller 3-årigt.

Det finns två typer av säsongsflex:

Alternativ A) Tillgängliga för aktivering när det är minus fem grader eller kallare ett angivet antal timmar under tidsintervallet 7-11 och 17-21 vardagar

Alternativ B) Tillgängliga för aktivering när det är minus fem grader eller kallare alla timmar under tidsintervallerna 7-11 och 17-21 under alla veckodagar.

Alla prekvalificerade anbud utvärderas utifrån tillgänglighetsersättning. Tillgänglighetsersättningen bedöms per tillgänglig MWh per timma. Anbudsgivaren ska ange tillgänglighetsersättning per MWh per timma samt information om hur många timmar och i vilket timintervall tillgänglighet kan aktiveras när det är minus fem grader eller kallare. Tillgänglighetsersättningen ges oberoende av temperatur.

Utöver tillgänglighetsersättningen som valideras månadsvis kommer flexleverantören ha en aktiveringsersättning som sätts av flexleverantören (maxpris 10 000 kr/MWh). En testavrop under en timme kommer ske varje säsong. Ingen aktiveringsersättning ges för testavrop.

Buden ska finnas tillgängliga för aktivering när det är minus 5 grader och kallare i SMHI prognos dagen före leverans klockan 09 eller med 2-24 timmars varsel. Varseltiden anges.

Produkter och prissättning beskrivs också i Inbjudan att lämna anbud (”Invitation to tender”) nedan.

För att delta:

  • Skicka detaljer på de resurser du önskar delta med (anläggningsID, typ av resurs, storlek, lokalnätsbolag) till member.services@nodesmarket.com senast 25:e augusti om du inte redan lämnat dessa uppgifter genom Intresseanmälan.
  • Du mottar bekräftelse på att Vattenfall Eldistribution godkänt dina resurser.
  • Lämna anbud för deltagande med godkända resurser genom att skicka anbudsformuläret (”Tender form”) till member.services@nodesmarket.com senast 21:e september 2021. Anbud ska skrivas på av ett juridisk ombud för företaget.

Inbjudan att lämna anbud/Intivation to Tender (ITT)

Anbudsformuläret/Tender Form

NODES kommer publicera en uppdaterad Regelbok för vintern 2021/22 under hösten 2021.