sthlmflex - Expression of Interest/Intresseanmälan 2021/2022

Summary information is provided in English at the bottom of this text.

Sthlmflex är ett forskningsprojekt där Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio gått samman för att demonstrera en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. NODES agerar som oberoende marknadsoperatör och köparna är regionnäten Vattenfall Eldistribution och Ellevio och lokalnätet EON Energidistribution.

Under vintern 21/22 & 22/23 kommer Vattenfall Eldistribution, Ellevio och EON Energidistribution att marknadsmässigt köpa flexibilitetstjänster:

 • på friabudsmarknaden där flexibilitet köps per timme för ett aktiveringspris dagen före leverans och intradag (NODES ShortFlex marknad); och
 • som tillgänglighetsköp veckovis (tillgängligheten handlar om ett antal valda timmar under en vecka) som består både av ett aktiveringspris och ett tillgänglighetspris (NODES LongFlex); och
 • som köp av tillgänglighetsavtal som sträcker sig över vintern 21/22 och som består både av ett aktiveringspris och ett tillgänglighetspris (NODES LongFlex).

Flexibilitet handlas som effekt, under en timme (MW). Mätningen baseras på energivolymen för aktuell timme, dvs. MWh/h. Det gör att det i praktiken är medelvärdet för effekt under timmen som handlas.

Vintern 21/22 kommer Vattenfall Eldistribution, Ellevio och EON Energidistribution ha följande behov av marknadsmässigt köp av flexibilitetstjänster:

Grunden för Vattenfall Eldistribution, Ellevio och EON Energidistribution som köpare är att alltid köpa flexibilitet till lägsta aktiveringspris. Vattenfall Eldistribution, Ellevio och EON Energidistribution har som elnätsägare ansvar för en säker elöverföring och behöver även s.k. marknadsmässiga köp av tillgänglighet. Man kan se tillgänglighetsköp som en försäkringslösning, med en fast ersättning för att ha en garanterad tillgänglighet och en ersättning om aktivering sker.

För att ge flexibilitetsleverantörer incitament att aktivt deltaga på marknaden kommer Vattenfall Eldistribution denna säsong handla upp tillgänglighet säsongsvis och veckovis.  Köp av tillgänglighet sker innan säsongen startar, medan veckoköp av tillgänglighet sker kontinuerligt på flexibilitetsmarknaden de veckorna köparna har behov.

För att delta på veckoköp behöver man som flexibilitetsleverantör vara prekvalificerad att delta på flexibilitetsmarknaden med fria bud. Köp av aktivering av de tillgängliga resurserna sker på flexibilitetsmarknaden i konkurrens med de fria buden.

Vattenfall Eldistribution kommer att garantera att veckovisa köp genomförs minst två ggr under säsongen 21/22.

Ellevio och EON Energidistribution kommer handla flexibilitet på friabudsmarknaden och kan också komma att handla flexibilitet genom längre tillgänglighetsavtal.

Köparna har redan vissa tillgänglighetsavtal som tecknats före det att sthlmflex etablerades. Utöver dessa har köparna följande indikativa behov:

 • Fria bud och veckovisa köp                                                 Minst 26 MW
 • Köp av tillgänglighet säsong vardagar 7-11 och 17-21       20 MW
 • Köp av tillgänglighet säsong 8 timmar per dygn                  7 MW

Köp av aktivering kommer alltid att ske efter lägsta aktiveringspris per timme.

Vintern 2021/2022 är sthlmflex-marknaden öppen från 30:e november 2021 till 31:a mars 2022. Vattenfall Eldistribution, Ellevio och EON Energidistribution förutser att störst behov av flexibilitet kommer föreligga vardagar kl 7-11 och 15-21.

Anmäl intresse av att delta på sthlmflex genom fria bud eller tillgänglighetsavtal  under vintern 21/22 genom att fylla i intresseanmälan nedan. Intresseanmälan är inte bindande. I intresseanmälan finns frivilliga fält där intresserade parter kan anmäla ge detaljer på vilka resurser man planerar delta med. Det går också bra att lämna dessa detaljer senare.

På sthlmflex-dialogen kommer köparna informera mer om affärsmodellerna.

För frågor kontakta  member.services@nodesmarket.com.

Summary of key points in English:

Sthlmflex is a research project where Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio are trialling a flexibility market in greater Stockholm. NODES acts as an independent market operator. The buyers are Vattenfall Eldistribution, Ellevio and EON Energy Distribution.

During winter 2021/22 and 2022/23 Vattenfall Eldistribution, Ellevio and EON Energy Distribution will be buying flexibility as:

 • hourly products on a day ahead and intraday basis in NODES near term, activation price only (ShortFlex) market; and
 • weekly availability products, that consist both of an activation and an availability price (LongFlex); and
 • seasonal availability products, that consist both of an activation and an availability price (LongFlex).

Vattenfall Eldistribution, Ellevio and EON Energy Distribution foresee that they will have the following indicative needs for flexibility during winter 2021/22, on top of pre-existing availability agreements:

 • hourly and weekly products                                                                   At least 26 MW
 • availabiliyt contracts, winter season, weekdays 7-11 and 17-21            20 MW
 • availabiliyt contracts , winter season, 8 hours per day                            7 MW

Vattenfall Eldistribution and Ellevio guarantee they weekly contract swill be purchased at least two times during the winter season.

For winter 2021/22, the market will run from 30 November 2021 to 31 March 2022. Vattenfall Eldistribution, Ellevio and EON Energy Distribution foresee that the greatest need for flexibility will be on weekdays from 7-11:00 and 15-21:00.

Please submit the the expression of interest form below to express interest in participating in sthlmflex during winter 2021/22. Expression of interest is non-binding.

For questions please contact  member.services@nodesmarket.com.

Form Image
 • Please refer to the map above this form, which shows an outline of the network regions.
 • Site information

 • Please list the sites you intend to participate with. If aggregated, please use the Excel upload function. Please insert "unknown" if you do not yet know what site(s) you intend to participate with.
 • Please provide metering point IDs for your sites if available. You can also use the Excel upload function below. If metering point IDs are not yet available, please supplement your expression of interest form with metering point IDs via email to member.services@nodesmarket.com
 • Please provide the local network area where your asset is located
 • File should contain "asset name" and "meter point ID" for each asset (file size< 2MB)
  Max. file size: 2 MB.
 • Metering data and baselines

 • sthlmflex requires metering data for your site(s). Which method do you wish to use?
 • A baseline is your expected production/consumption for a given delivery period in the absence of flexibility sales. Sthlmflex provides a default baseline for you based on historic meter readings, but you can choose to provide an alternative baseline that you calculate yourself. Do you intend to:
 • Hourly, weekly and seasonal contracts

  During winter 2021/22, Vattenfall Eldistribution, Ellevio and EON Energidistribution will purchase flexibility as seasonal availability contracts that stretch across 1-3 years; weekly availability contracts; and hourly contracts purchased day ahead and intraday. Hourly and weekly contracts are allocated via NODES Platform during the winter. A tender will be run for seasonal availability contracts, with tender responses due on 7 September 2021. Additional tenders may also be run at later points during the winter.
 • Do you intend to participate in the tender for seasonal availability contracts?
 • Asset information

  For inforamation purposes, please provide details of your asset size. The minimum bid size required in SthlmFlex is 0.1 MW. This can be provided by multiple smaller aggregated assets or by a single asset.
 • If aggregated, please provide aggregate figure.
 • What maximum amount (average 1 hour) of power could be available as a 1 hour bid form asset for distribution network flexibility? (hours of bid is up to the FSP) If aggregated, please provide aggregate figure.
 • Please specify service
 • For generators only

 • What climate impact does the activation have per MWh (schablon)?
 • Consent

 • Please verify your consent below.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.